Christelike identiteit: Watter verskil maak dit?

Christianity for the Thinking Man

Deur William Finck

Dit is geen fout dat die Christendom 2000 jaar gelede versprei het en deur die stamme van die Wit Europeërs aanvaar is toe hulle dit teëgekom het. Dit is geen fout dat Europa die afgelope 1500 jaar oorwegend Christelik was nie. Die Christendom het al in die middel van die eerste eeu nie net na Griekeland en Rome nie, maar ook na ander punte in Europa uitgebrei. Stamme in Gallië het in die tweede eeu tot die Christendom oorgegaan. Teen die derde eeu, indien nie vroeër nie, het Germaanse stamme van die Gote en Alane die Christendom aanvaar. Dit alles was lank voordat die amptelike aanvaarding van die Christendom begin het met Konstantyn die Grote, die Edik van Verdraagsaamheid en die Raad van Nicea. Om vandag met die Christendom te spot, is om honderd geslagte van ons voorouers te bespot. Mense wat die Christendom bespot, dink dat hulle iets beter van ons verlede weet as hul eie voorouers, die mense wat baie eeue gelede in daardie tyd geleef het. Die waarheid is dat die mense wat die Christendom bespot, min-tot-niks weet van die wêreld van die verlede en die omstandighede waaronder hul voorouers uiteindelik die Christendom aanvaar het. Daar is baie teenstrydighede in die persepsie van die mense wat die Christendom vandag bespot. Aan die een kant beweer hulle dat dit 'n 'klug”' godsdiens is, en aan die ander kant kla hulle dat hul voorouers deur Christene tot die Christendom gedwing is. Hulle erken dus dat hul eie voorouers swakker was as die "kuikens" wat hulle minag. Aan die een kant beweer hulle dat die Christendom 'n “vroulike” godsdiens en 'n Joodse godsdiens is, maar dan kla hulle dat hul voorouers deur Christene daarin gedwing is. Hulle erken dus dat hulle voorouers swakker was as “vrouens” en Jode. Die hele tyd verkondig hulle die "magtigheid is reg" -mantra van hul eie neo-heidendom, terwyl hulle beweer dat hul swak voorouers, gedwing om hulle aan die Christendom te onderwerp, op een of ander manier onregverdig behandel is! Diegene wat die Christendom bespot, is eenvoudig te dom om al hierdie kognitiewe ontkoppelinge te besef, en daar is nog vele meer wat ons nie hier sal bespreek nie. Ons het dit reeds 'n paar jaar gelede hier aangebied in twee podcasts met die titel , White Nationalist Cognitive Dissonance. Die waarheid is dat ons voorouers die Christendom aanvaar het omdat hulle tasbare historiese verbintenisse met die mense van die Ou Testament gehad het. Die Jode is nie daardie mense nie. Die Jode is gemengde rasse wat afstam van die paar wat agtergebly het. Kyk na die moderne Amerika. In die 1960's en 1970's het vreemde immigrante wat nie wit was nie, in Amerikaanse stede begin stroom. In die noorde was dit erger, want tienduisende negers uit die suide het reeds in die 1950's en 1960's na dieselfde stede verhuis. Ons het dus “White Flight”gehad, aangesien miljoene blankes die stede verlaat en na die voorstede verhuis het. Maar van die blankes wat agtergebly het, is baie van hulle nou gemengde rasse, want hul ouers het in die stede gebly en die vreemdelinge aanvaar en gemeng. Dieselfde proses het plaasgevind in die Midde- en Nabye Ooste, en in Noord -Afrika, so vroeg as 2000 vC, en vandag sien ons die resultate. Eers was dit Sumer, toe Ethiopië en Egipte, en met die verval van die Bisantynse Ryk en die opkoms van Islam - wat 'n Joodse slenter is - het 'n hele Blanke wêreld oorval en gebaster, en nou is dit baie bruin skakerings. Ons, die oorlewendes, is miskien die kinders van diegene wat as toevlug gevlug het, maar dit beteken nie dat ons ons erfenis aan basters moet oorgee nie. Óf ons is kinders van God, en ons God is die vyand van Jode, óf die Jode is eintlik Sy volk, en God is regtig 'n nare ou Jood. Die antieke wêreld was 'n wit wêreld, en die blanke mense wat dit bewoon het, het 'n gemeenskaplike oorsprong. In die eerste eeu vC begin Diodorus Siculus sy uitgebreide en geleerde biblioteek vir geskiedenis met 'n poging om aan te toon hoe die Assiriese, Ethiopiese, Egiptiese en Griekse kulture almal 'n relatief algemene mitologiese erfenis gehad het. En dit is natuurlik waar, maar dit word swak verstaan. Al hierdie mense was oorspronklik Wit, en hulle het inderdaad 'n gemeenskaplike erfenis. Maar moderne mense verwerp Diodorus gewoonlik as 'n draer van verhale, omdat hulle self nie weet wat die feite aan die hand van sy bewerings is nie. Naas die Byble het Blankes in Europa, n kultuur van ongeveer 2700 jaar se opgehoopte literatuur. Ongelukkig weet ons veel meer as wat die eeue werklik oorleef het, maar genoeg het oorleef om ons 'n duidelike beeld te gee van die antieke geskiedenis en die algemene ontwikkeling van ons ras in die vroeëre samelewings. Vandag kan ons een van twee basiese keuses maak. As ons die gewilde keuse aanvaar, verwerp ons ons eie antieke literatuur en vorm ons ons wêreldbeskouing uit die bevindinge van die sogenaamde wetenskappe, soos genetiese wetenskap, argeologie en antropologie.Hierdie bogenoemde wetenskappe is almal in die hande van ons vyande. Hierdie wetenskappe is onderhewig aan verpolitisering, aan die bevooroordeelde interpretasies van mense wat met slegte aannames begin, slegte premisse en agendas wat die gewilde ideale van egalitarisme, multikulturalisme en diversiteit bevoordeel.

Die tweede, en minder gewilde keuse, is om die antieke geskrifte van ons eie mense te ondersoek, om te besef dat geslagte van ons eie voorouers van mening was dat hierdie geskrifte waardevol genoeg was om te bewaar, en om ons antieke wêreld te leer verstaan volgens hierdie waardige getuies van ons eie ras. As ons eers die Griekse en Romeinse klassieke verstaan het, kan ons leer om verder terug te kom en besef dat die Bybelse literatuur 'n nog vroeër fase van dieselfde tradisie verteenwoordig. Die volgende is aangepas uit 'n uittreksel uit 'n gedeelte van ons kommentaar op Paulus se brief aan die Hebreërs: ... deur Paulus se beskrywing van Moses en die gebeure van die uittog te bespreek, het ons toegelig dat vyf ou historici, vier van hulle heidene, die verslae aanvaar het van Moses en die uittog as histories van aard.Drie hiervan is Flavius Josephus, 'n Joodse, en die heidense Griekse skrywers Strabo van Kappadokië en Diodorus Siculus, wat albei voor die tyd van Christus geskryf het. Nie een van hierdie getuies was Christene nie, en nie een van hulle nie, selfs nie Josefus nie, was wat ons redelik as Joods kan beskou. Toe, van Josephus, het ons gesien dat 'n heidense Egiptiese skrywer van die 3de eeu vC, met die naam Manetho, ook Moses en die uittogverslag as histories aanvaar het, en dit korrek gedateer het aan die farao's van die 18de dinastie. Uiteindelik, deur Diodorus Siculus, het ons gesien dat 'n ander heidense Griekse skrywer in Egipte met die naam Hecataeus van Abdera ook die verslae van Moses en die uittog as histories aanvaar het. Alhoewel die weergawe van die uittogverslag wat Hecataeus gegee het, meer aangenaam was vir die Egiptenare, kan ons nou sê dat dit ook die weergawe was wat deur Manetho gegee is, iets wat Josephus oor die hoof gesien het. Nou sal ek hieroor uitwei met enkele gedeeltes uit 'n deel van ons kommentaar op die Boek van Amos wat hier in Februarie 2013 gegee is:

Die Griekse historikus van die eerste eeu v.C., Diodorus Siculus, noem Moses as 'n historiese figuur, en die uittog as 'n historiese gebeurtenis. Hy het Moses ook as 'n stigter van stede beskou (Library of History, 40.3.3-8). Hy het verduidelik dat Moses 'n wetgewer was en hom vergelyk met ander beroemde ou wetgewers, soos die Kretenzer Minos, die Spartaanse Lycurgus, Zalmoxis van die Getae, die Egiptiese Sasychia en die Persiese Zarathustra (Library of History, 1.94 .2). Terwyl hy sommige van die wette wat aan Moses toegeskryf word, as barbaars [of misantropies] en selfs xenofobies [of eintlik misoksenies, wat vreemdelinge vyandig is] beskou, het hy hul historisiteit egter ten volle aanvaar (Library of History, 34/35.1.3) , en uit verskeie historiese bronne van sy eie. Wat ook duidelik is, is dat Diodorus Siculus die Exodus -rekening as 'n belangrike deel van die groter verhaal van die stigting van wat ons die Westerse beskawing sou noem, aanvaar het. Diodorus haal aan uit die vroeëre historikus Hecataeus van Abdera, die Griekse historikus en skeptiese filosoof van die 4de eeu v.C., wat 'n vreemde weergawe van die Israelitiese uittog uit 'n oënskynlik Egiptiese oogpunt gegee het, waar hy sê dat 'die vreemdelinge uit die land verdryf is, en die mees uitstaande en aktiefste onder hulle het saamgespan en, soos sommige sê, in Griekeland en sekere ander streke aan wal gegooi; hulle leiers was opvallende manne, onder hulle Danaus en Cadmus. Maar die groter aantal is gedryf in wat nou Judea genoem word ...Die kolonie was onder leiding van 'n man met die naam Moses, uitstekend vir sy wysheid en vir sy moed "(Library of History, 40.3.1-3). Strabo, 'n ander Griekse historikus, het Moses as 'n historiese figuur beskou, het uitgebrei oor hom geskryf en hom beskryf as 'n vroom en vroom stigter van 'n burgerlike samelewing in Judaea, sentraal rondom Jerusalem (Geografie, 16.2.35-37). Net soos Diodorus Siculus, tel Strabo Moses ook onder die van sy eie lys van gewaardeerde profete, wetgewers en filosowe wat hy toegeskryf het aan die begin van wat ons weer die Westerse beskawing sou noem, waar hy hom veral onder die van die Romeine, Grieke noem , Assiriërs, Perse, Getae en ander (Aardrykskunde, 16.2.39). Die implikasies van die beskrywings van die uittog deur Diodorus Siculus is diep, sodra ons die belangrikheid van sy woorde werklik besef.

Hier is 'n man wat goed gelees is vêr bo die van sy mede rasgenote, wat gekies het wat volgens hom die beste beskikbare verhale uit die oudheid was, en probeer het om dit saam te stel tot 'n algehele verhaal wat die geskiedenis van die wêreld tot sy eie tyd saamvat. Daar behoort dus geen twyfel te wees dat Diodorus so opgevoed as moontlik was op die gebiede waaroor hy geskryf het nie. En hier sien ons hoe hy die grondslag van die Griekse samelewing, in die figure van Danaus en Cadmus, toeskryf aan diegene wat saam met Moses en die Israeliete uit Egipte verdryf is. Daar moet dus ook op gelet word dat 'n trotse Griek soos Diodorus nie gepla was deur die aanvang van die aanbreek van die Griekse beskawing met die Hebreërs nie. Danaus was die gelyknamige voorouer van die Danaans, die draers van die Mykeense beskawing en die krygers wat die Trojane verower het. Die “Tragic Poets” het satire gemaak van hierdie legende en beskryf die Danaans as vroue wat uit die Egiptenare vlug. Cadmus was 'n Fenisiese prins, die broer van Phoenix, Cilix (vandaar Cilicia) en Europa, die oom van Minos en Sarpedon, en die stigter van Thebe in Griekeland. Dit is een van die vroegste legendariese stigters van die Europese beskawing, beide in mite en werklikheid. Die ou Grieke beskryf die Fenisiërs as mooi en blond, en die Danaans ook as mooi en goue hare. En Diodorus verbind hulle met Moses. Maar dit is slegs die begin, en ons het baie ander verbande, sowel in die Bybel as in die klassieke literatuur. As Cadmus en Danaus die Grieke was wat hulle geglo het, en alle vroeë Griekse skrywers baie eens is oor hierdie dinge, sou Moses nie 'n Jood kon gewees het nie, ten minste soos ons die Jode van vandag ken. Maar die waarheid is dat die mense van Juda oorspronklik Wit was, en die Jode van vandag is verdraaide gemengde rasse wat die blanke literatuur-wat ons as die Bybel ken-geneem het en al die interpretasies daarvan in 'n verdraaide gemors verander het. Watter verskil maak dit? Dit maak 'n wêreld van verskil. Ons kan nie ons ou erfenis aan Jode oorgee nie, net soos ons nie ons moderne erfenis aan negers kan oorgee nie. Ons het voldoende historiese bewyse om aan te toon dat hierdie Jode Edomiete van gemengde ras is, en dat hulle geensins Juda is nie. Die apostel Jakobus het 'n brief geskryf wat ons in ons Bybels het, wat gerig is aan "die twaalf stamme wat versprei is". Hierdie verstrooiing het begin met die uittog, en dit het nie geëindig voordat die Babiloniërs Jerusalem na 585 vC vernietig het nie. Slegs 'n baie klein deel van twee stamme het ooit na Judea teruggekeer, en die historikus Josephus, sowel as die Bybelse literatuur, stem volkome saam. Maar Josephus lig ons ook in dat “daar slegs twee stamme in Asië en Europa onder die Romeine is, terwyl die tien stamme tot dusver anderkant die Eufraat is en 'n groot menigte is en nie deur getalle geraam kan word nie.” Daardie groep Israeliete buite Eufraat het in Armenië en Iberia in die moderne Georgië gewoon, en hulle het eeue lank deur die Kaukasusberge noordwaarts getrek. Onder hulle was die Alane en Gote wat die Christendom aanvaar het lank voordat Rome dit ooit aanvaar het. Verskeie stamme van die Grieke, die Trojane, Illyriërs en die Romeine self, die Iberiërs van die Weste, die oorspronklike inwoners van Brittanje en Ierland, die Feniciërs van Noord -Afrika, dit het almal afgestam van die mense wat uit Egipte of uit die mense gevlug het wat vroeg in die weste uit die hawens van die Levant getrek het. Later kom die Germaanse stamme uit immigrasies na Europa deur stamme wat deur die Kaukasusberge en die gebiede rondom die Swart en Kaspiese See gegaan het. Daar is verskeie lesse by die Christogenea webblad wat al die besonderhede van hierdie migrasies bevat, en dit is gebaseer op klassieke letterkunde sowel as die Bybel en argeologie. Watter verskil maak dit? As die Bybel ons erfenis is, is dit beter om op te hou om ons eie voorouers te bespot omdat hulle die Christendom aanvaar het, omdat hulle blykbaar slegs hul deur God bestemde lot vervul het. Moet ons regtig dink dat ons voorouers te dom was om te weet wat tot op hul eie tyd in die wêreld aangaan? Moet ons regtig dink dat ons voorouers so swak was in hul eie oortuigings dat hulle 'n godsdiens van sandvlooie en negers aanvaar het? Diegene wat die Christendom bespot of bespot, ontheilig die grafte van 80 geslagte van hul eie vaders en moeders. Slegs enkele stamme is ooit met geweld tot die Christendom bekeer. Onder hulle was die Sakse. Toe die Islamitiese hordes Frankryk binnedring en die Christelike heerser Charles Martel 'n leër oprig om hulle te verslaan, het hy vyande agter die rug. Die Sakse plunder en plunder die dorpe en dorpe van die Franken in die Ooste. So verdedig Charles se seuns vir twee geslagte hulself teen die Sakse, totdat Karel die Grote hulle uiteindelik verslaan en hulle dwing om tot bekering te kom. Sedertdien het die beskaafde uitwerking wat die Christendom op die bekeerde Sakse gehad het, geboorte gegee aan een van die grootste samelewings ter wêreld, wat ons waarskynlik kan reken uit die tyd van Otto I, wat in die jaar 912 gebore is. Hy verdedig op sy beurt die Weste teen die Slawiërs, en uiteindelik is die Slawiërs om dieselfde rede deur die Saksers verower en gekersten. Die heidene in hierdie gevalle was die aggressors, en die Christene was moeg vir die aggressie. Ons sou beweer dat die Christendom was waaruit ons voorouers weggegaan het toe hulle die heidendom betree het, en dat hulle terugkeer na die Christendom 'n vervulling van die Bybelse profesie was, dat hulle uiteindelik sou terugkeer na die werklike godsdiens van hul oudste voorouers. Soos Jakobus aan die twaalf verspreide stamme geskryf het, so het Paulus van Tarsus, wat beweer dat sy opdrag was om die naam van Christus te dra voor “beide die nasies en konings van die kinders van Israel”, wat ons in Handelinge hoofstuk 15 sien. Toe later, nadat die Jode hom gearresteer het, het hy gesê: 'Ek staan en word geoordeel uit die hoop op die belofte wat God aan ons vaders gemaak het: Waarop ons twaalf stamme beloof ... hoop om te kom. Ter wille van die hoop ... ek word beskuldig van die Jode ”, in Handelinge hoofstuk 26. Die twaalf stamme, volgens die skatting van Paulus van Tarsus, verskil dus van die Jode. Een van die twaalf stamme sou natuurlik Juda moes wees, en selfs hulle is in die oë van Paulus anders as die Jode. Jakobus het aan twaalf stamme versprei, nie aan tien of elf nie. Paulus het die Christendom gesien as die vervulling van die beloftes aan die vaders. Paulus het nooit gesê dat die Christendom vir almal was wat nie van die vaders was nie. Christenskap is nie 'n godsdiens nie. Die apostels het geen godsdiens gelewer nie. Christenskap is eerder 'n rasseverbond en 'n erfenis wat God aan 'n bepaalde ras beloof het, waardeur daardie ras die wêreldse godsdiens moet laat vaar. As ons voorouers werklik 'n Joodse godsdiens aanvaar het, of 'n godsdiens wat van negers hou, dan verdien ons almal vir ewig slawe vanweë hul domheid. Maar as ons eintlik die afstammelinge van die mense van die boek is, soos selfs die antieke Griekse historici in 'n groot mate erken het, dan moes ons ons voorouers beter eer, want hulle het tog die regte keuse gemaak. Dit is watter verskil dit maak. Ons kies om ons eie literatuur te glo en ons eie voorouers te volg, of ons gee ons oor aan die Jode en aanvaar al hulle leuens. Dit is die verskil wat dit maak, en dit is tyd dat ons dit kry. Hier wil ek na 'n interne Bybelse onderwerp kyk en bespreek waarom Moses gekies is vir die posisie waarin hy deur God ingeneem is. En as ons Moses minag, nou ja, ons het al getoon dat vier van ons eie antieke heidense historici, wie se werke ons voorouers vir baie geslagte bewaar het, hom nie geminag het nie. Hulle beskou hom eerder as 'n wetgewer en 'n stigter van stede.

As ons Moses minag, moet ons Diodorus Siculus, Strabo van Kappadokië en Hekataüs van Abdera, wat almal heidense Griekse historici was, wat baie gunstig van Moses getuig het, verag. Dieselfde Strabo het ons in boek 16 van sy aardrykskunde in kennis gestel dat die Jode in sy eie tyd deurmekaar was met die Idumaeërs, of Edomiete, en dat hulle dieselfde gebruike het. Moses, wat 1500 jaar voor Strabo was, was nie een van die gemengde Edomiet-Jode nie. As u glo dat die Israeliete van die Ou Testament Jode was, dan is u 'n slagoffer van die Jode. In die protokolle van die geleerde ouderlinge van Sion(Protocols of the Learnerd Eleders of Zion), wat die werk van die Jode is, sien ons die volgende roem, uit protokol nr. 16: ONS SAL DIE GESKIEDENIS VERANDER as ook enige vorm van studie van antieke geskiedenis, waarin daar meer is slegte as goeie voorbeelde, sal ons vervang met die studie van die program van die toekoms. Ons sal alle feite uit die vorige eeue wat vir ons ongewens is, uit die geheue van mense uitvee, en slegs die wat alle foute van die regering van die GOYIM uitbeeld, laat. Die Jode het die drukpers al vyfhonderd jaar lank beheer. As u dink dat Jode u die waarheid vertel oor die klassieke, die Bybel en die ou geskiedenis, verdien u om hulle slawe te wees. Die Jode gee jou 'n verhaal vol leuens wat bedoel is om jou daaraan te verslaaf, en jy het dit aanvaar omdat jy hulle leuens glo. Toe Moses die Israeliete in 'n koninkryk georganiseer het, het hy 'n agrariese kalender opgestel. Daarna skryf hy die wette uit, en 'n ondersoek van die wette toon aan dat dit gekant is teen al die aktiwiteite wat die Jode nog altyd vir hulself bevoordeel, bevorder en beoefen het. Die wette is teen woeker, hulle is teen pandering, hulle is teen handelsbedrog en onregverdige uitruil van goedere, hulle is teen egskeiding, homoseksualiteit en hoerery, wat rasvermenging is. Hulle is selfs teen medisyne, wat toordery is, en nekromans en dinge soos tarotkaarte en waarsêery. Alles wat die Jood verteenwoordig, staan die wet van Moses teë. Die Joodse Talmoed en die Koran handhaaf pedofilie.Die Bybel noem nie eens pedofilie nie, want vir blankes is pedofilie feitlik ondenkbaar. As die Bybel 'n Joodse boek was, sou pedofilie en ander verdraaiings van elke bladsy uitgaan. Soos ek gereeld wil sê: As Moses 'n Jood was, sou die Torah eerder 'n bankhandleiding gewees het as 'n wetgewing wat moraliteit met die doodstraf afdwing. As Josua en die Israeliete Jode was, sou hulle Kanaän binnegeval het met aktetasse en potlode, eerder as met byle en swaarde. As Jesus 'n Jood was, sou Hy stand-up komedie in plaas van gelykenisse gedoen het. Die Bybel is die MINSTE Joodse boek wat vandag in druk is, en een van die enigste boeke wat in groot getalle gedruk is, wat teen alles Joods is. Maar ek dwaal af. As ek terugkeer na my onderwerp, as ons die vraag kan beantwoord oor waarom Moses? Dit kan ons help om die vraag te beantwoord oor watter verskil dit maak? Die volgende word uit ons aanbieding van Handelinge hoofstuk 7, hier in Junie 2013, weergegee. In daardie hoofstuk van Handelinge bied die martelaar Stefanus die Christelike geloof aan en vertel hy van Moses se lewe, en hy sê: 23 En nadat hy die ouderdom van veertig jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek; 24 en toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan.(Afr.1933/1953) Moses is grootgemaak in die huis van die Farao en moes seker al die voorregte van 'n lid van die koninklike familie gehad het. Tog waag hy die genieting van hierdie wêreldse luukshede in gevaar ten bate van die verdediging van 'n nederige man, want die nederige man was een van sy eie stamgenote. Hiervoor is Moses deur Yahweh gekies as die man wat sy volk uit Egipte sou lei. Skynbaar is dit die punt wat Stephen maak, en wat hy gehoop het dat sy eie tydgenote uit die voorbeeld sou leer: Dat Moses, ongeag sy hoë pos, in stryd met sy eie belange opgetree het en gekant was teen die instellings van sy eie tyd in guns van diegene uit sy eie ras, en Moses is daarom deur Yahweh God aangewend as sy instrument om hulle verlossing uit Egipte te bevry ...

23 Deur die geloof is Moses ná sy geboorte deur sy ouers drie maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seuntjie mooi was; en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. 24 Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, 25 omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, 26 en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning.” ( Hand 7 Afr.1933/1953) Dan beskryf Stefanus die lewe van Moses en sê: 25 En hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee; maar hulle het dit nie verstaan nie. (Afr.1933/1953) In hierdie dag wonder Christene oor identiteit wanneer ons eie mense, wat vasgevang is in die paradigmas van hierdie wêreld, sal ontwaak tot die feit dat hulle weer in slawerny is, en dat hulle hul eie houding rakende ras en geregtigheid aan hulle geleer is deur die diegene wat hulle in daardie slawerny hou: die internasionale Jode. Die konsep van politieke korrektheid wat oor hulle gedagtes heers, is 'n uitvinding van die Joodse meesters wat oor hulle heers, sodat hulle die reël sonder moeite kan behou. Hier sien ons dat 'n Israeliet in slawerny 'n ander Israeliet wat hom verlos het, sou verag, eerder as om dankbaar te wees vir enige verligting wat hy van sy onderdrukker gekry het. Ons mense verskil vandag min. Stephen gaan voort: 26 Die volgende dag verskyn hy aan diegene wat veg, en hy versoen hulle in vrede en sê: 'Manne! Julle is broers! Om watter rede doen julle mekaar verkeerd? ’27 Maar hy wat die naaste aan hom gedoen het, het hom verwerp en gesê:‘ Wie het julle as heerser en regter oor ons aangestel? 28 Wil u my nie doodmaak op die manier waarop u gister die Egiptenaar doodgemaak het nie? die mens was selfs meer besorg oor sy dooie onderdrukker as oor die mense van sy eie ras. Volgens Stephen was Moses reeds op die een of ander manier bewus van sy missie om sy volk Israel te bevry. Maar die mense wat hom verwerp het, Moses sou uit Egipte vlug, en dit sou nog veertig jaar duur voordat hy [terugkeer] en sy missie vervul. Ons mense het vandag baie dieselfde gesindheid, want omdat die kerke hulle leuens leer, reageer hulle: "Wie het u as heerser en regter oor ons aangestel?" Dit is begryplik dat die frase "maar hy verkeerd [die Israelitiese aggressor] teenoor hom naby hom [die Israeliet waarmee die aggressor geveg het] hom verwerp [wat die vermaning van Moses] beteken", 'n bietjie moeilik is om te lees, en sou dit makliker wees om te lees as dit weergegee word "Maar as hy sy naaste verkeerd gedoen het, het hy hom verwerp". Die [gewone] Griekse woord wat in die King James -weergawe as buurman vertaal is, is die bywoord πλησίον (4139) ... wat letterlik naby of naby beteken ... [Maar in die Bybel dui dit nie op 'n nabyheid in aardrykskunde nie, anders sou die Egiptenaar ook hê buurman was. Dit dui eerder op 'n nabyheid in die verhouding.] Die Hebreeuse woord in die oorspronklike teks van die opdrag dat "jy moet jou naaste liefhê soos jouself", wat in Levitikus 19:18 gevind word, is ... reya ', 'n woord ... ['n wortel wat beteken] ... "... ... om 'n kudde te versorg, dws dit te laat wei; onoorkomelik om te wei (letterlik of figuurlik); algemeen om te regeer; by uitbreiding om te assosieer met (as 'n vriend) ... "en [daarom] is dit duidelik dat as 'n lid van die kudde is, die mens se πλησίον, of buurman, slegs 'n medeskape kan wees! Ons sien dus dat as een uit u kudde is, hy 'n buurman is. Maar as iemand nie uit u kudde is nie, kan hy nooit 'n buurman wees nie ... Hy is eerder 'n indringer. Die term naaste word op dieselfde manier gedefinieer as waar dit die eerste keer in Levitikus hoofstuk 19 verskyn, en dit sê: 18 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here. (Afk.1933/1953)

Ons sien dus dat u naaste ook een van die 'kinders van u volk' moet wees. Net die mense van u eie ras kan u naaste wees, soos die Bybel en die betekenis van die Hebreeuse woorde beslis bewys. In ons laaste “Wednesday Night Bible Study” het ons 'n bespreek waarin dit duidelik is dat Moses sy eie ras nog meer liefgehad het as wat hy homself liefgehad het, in Eksodus hoofstuk 32. Om die ras meer lief te hê as jouself is die ideale Christelike beginsel, dit is die eerste voorbeeld van Christus, en dit is 'n ideaal wat elke Blanke man en vrou met graagte moet aanneem. Moses was lief vir sy volk, selfs al het hulle in hul sonde die laagtepunt van die bestaan bereik, en dit is natuurlik ook die voorbeeld van Christus self. In Exodus 32 is Moses saam met Yahweh op die berg Sinai, waar hy veertig dae lank die Wet opneem. Maar gedurende die tyd het die kinders van Israel Aäron aangehits om die goue kalf (wat ook die heidense godsdiens van Cadmus, Minos en Sarpedon was) te maak, en hulle het hulself in sonde begin losmaak. So lees ons oor die omstandighede: 7 Toe sê die Here vir Moses: Gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, het verderflik gehandel. 8 En hulle het gou van die weg afgewyk wat Ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.

9 Verder het die Here vir Moses gesê: Ek het hierdie volk gesien, en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. 10 Laat My dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam en Ek hulle verteer. Dan sal Ek jou tot 'n groot nasie maak. 11 Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê: Waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk wat U met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipteland uitgelei het? 12 Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê: In kwaadwilligheid het Hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend U af van die gloed van u toorn, en laat dit U berou oor die onheil van u volk. 13 Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie U by Uself gesweer en aan wie U gesê het: Ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan Ek gespreek het, sal Ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beërwe.” (Afrk.1933/1953)

Hier is dit duidelik dat Yahweh op die sondes van die volk Moses toets. Dit lyk asof Hy hulle nie dadelik gaan vernietig nie, omdat Hy vir Moses gesê het om na hulle toe te gaan. As Hy hulle onmiddellik sou vernietig, sou Hy Moses eerder gewaarsku het om te bly waar hy was, want daar was hy veilig. Maar desondanks het Yahweh Moses beproef en vir Moses self aangebied om 'n groot nasie te word as Hy die volk sou vernietig. Ons kan ons voorstel dat baie mense selfsugtig is, en smeek Yahweh om dit te doen, en wil hulleself verhef. Maar Moses was onselfsugtig, hy het die aanbod van sy eie vergroting verontagsaam en pleit by Yahweh om die volk te bewaar weens die beloftes aan die vaders. Ons moet almal dieselfde sorg vir ons Wit broers in die wêreld hê, of hulle nou sondaars is of nie. En omdat Moses sy volk getrou was, is sy naam tot vandag toe 'n huishoudelike naam onder Blanke Christene, en was hy selfs beroemd onder die heidense Grieke, soos ons van Hecataeus, Diodorus en Strabo gesien het. Nou gaan ons 'n opstel aanbied wat deur Inez Comparet geskryf is. Sy was die vrou van Bertrand Comparet. Alhoewel ek vrouens wat skryf en onderrig nie heeltemal goedkeur nie, is dit meer 'n boodskap van bemoediging as van onderrig. Bertrand Comparet het sy vrou toegelaat en moes aangemoedig het om dit te doen, en dit was sy wat hierdie boodskap in sy vergadering aangebied het. Ons het wel so 'n geskiedenis dat vroue op sekere tye toegelaat is om soortgelyke dinge te doen, en Deborah die profetes is een van die bekendste van sulke vroue. Die Hooglied van Debora in Rigters hoofstuk 5 is van onskatbare waarde. Ons glo dat die manne van daardie tyd traag was in hul verpligtinge, en Deborah is opgevoed as 'n smaad en 'n voorbeeld vir hulle. Die mans van hierdie tyd is ook traag in hul eie verpligtinge, en daarom het ons feminisme as 'n straf en 'n smaad vir sulke mans. Die boodskap pas by ons bespreking, en dit is eintlik die rede waarom ons dit gehad het, want dit is 'n boodskap van noodsaaklikheid en vermaning relatief tot ons huidige omstandighede. Ons lewer dus kritiek terwyl ons dit aanbied: Gestel ons is Israel, watter verskil maak dit? deur Inez H. Comparet, voorberei uit 'n klankopname en geredigeer met aantekeninge deur Clifton A. Emahiser. [Ek het nie die oorspronklike opname byderhand nie, maar daar is moontlik een in Clifton se biblioteek, wat ons binnekort kan katalogiseer.] Sy begin deur te vra: Wat sou u vir my sê as u weet dat ek agtergekom het dat ek was die erfgenaam van 'n groot landgoed, groot rykdom en verantwoordelikheid? [Maar] in plaas daarvan om my te verheug oor die groot voorreg en na die werk met al sy groot kwessies te kyk, het ek eenvoudig gesê: 'Wel, wat as ek die erfgenaam is, watter verskil maak dit?' Ek weet wat jy sou dink, selfs as jy dit nie gesê het nie. Tog, as ons uit die Bybel en uit die geskiedenis en argeologie toon dat die Angelsaksiese en verwante mense die hedendaagse afstammelinge is van die huis van Israel, aan wie Yahweh met sy eed gesweer het soveel groot voorregte en seëninge, sê baie onverskillig, "Watter verskil maak dit?" Hulle wil net persoonlike redding hê. Nou is die man met die seën van persoonlike redding die ontvanger van 'n wonderlike gawe van Yahweh deur Yahshua. Dit waarborg nie dat hy die ander eersgeboortereg, die eersgeboortereg van ras, verag en verwerp nie. Ek moet ingryp dat die beloftes van persoonlike redding in die Skrif baie eng is en gewoonlik verwys na tydelike redding. Maar die Skrif is vol algemene beloftes van ewige redding vir die hele geslag van Adam, wat die Wit ras is, of die hele nasie van die kinders van Israel. Dit is die beloftes waarop ons ons moet toespits, want ons moet ons mense, ons broers, meer liefhê as wat ons onsself liefhet. Inez gaan voort: Die Bybel soos deur Yahweh gegee, is 'n volledige geheel, dit staan of val in een stuk. Dit verklaar die hele raad van Yahweh en dit verg niks anders as die hele boek om dit te verklaar nie, anders sou baie daarvan nie geskryf gewees het nie. Dit is nie vir die mens om deur die boek te sorteer en te pluk nie, te besluit wat hy wil aanvaar en dan oor die res te sê: "watter verskil maak dit?" Om dit te doen is die hoogtepunt van veronderstelling. Hierdie uitdaging staan ons die hele tyd voor, waar die Skrif sê "die hele Israel sal gered word", of "in Christus sal alle [Adamiese] mense lewend gemaak word", en daar is Identiteit Christene wat dit eenvoudig nie wil glo nie, sodat hulle op 'n stormloop van pluk en kies. Terug na Inez: Yahweh het in sy wysheid Israel gekies om deur Hom gebruik te word in sy groot plan vir die transformasie van 'n verlore wêreld. Hy het 'n groot deel van die Bybel geskryf om ons te vertel van Israel se aandeel in die plan. Daar was genoeg ruimte in die Bybel vir die aanbieding van die evangelie aan die individu. Yahweh het ongeveer 5/6de van die Bybel as sy boodskap aan die nasies geskryf. Byna elke frase van hierdie openbaring hou verband met die groot nasies van Israel, wat Yahweh aan Abraham belowe het. Die frase, wat hedendaags vir Abraham is, verwys na die Adamiese Genesis 10 nasies. Abraham se saad sou egter die nasies beërwe en ook die aarde beërwe. So profeties, en hierdie profesie is vervul teen die tyd van Christus, verwys die frase na die nasies van die belofte aan Abraham, soos Paulus dit in Romeine hoofstuk 4 beskryf. 'n bietjie hier uit en 'n bietjie daar. Maar die 'Watter verskil maak dit?' mense gooi 5/6ths van die Bybel in een stuk weg, 5/6ths van die Bybel is baie om te skrap! Hulle verontagsaam die hele inhoud van die nasionale boodskap vir Israel, wat net so aktief is in die Nuwe Testament as in die Ou, heeltemal. Vervolg met Inez: Eintlik is die “Israel Identity” -waarheid die sleutel wat die Bybel oopmaak vanaf die eerste belofte wat by die val van Adam gemaak is, totdat Yahshua die voltooide koninkryk aan Yahweh oorgee. Dit kan vergelyk word met 'n geestelike draad wat deur byna elke hoofstuk van die Bybelgeskiedenis loop, elke leerstelling, simbool, belofte en verbond. Die draad, wat, wanneer dit gevind word, die ontrafeling van die meeste geheimenisse van die Woord moontlik maak. Dit is waarom die mense wat die waarheid sien die Bybel verklaar het as 'n nuwe boek, konsekwent, harmonieus en bevredigend vir gees en siel. Feitlik oral waar Paulus van 'n raaisel gepraat het, het hy eintlik gesê dat hy die raaisel verduidelik, en dit is die geheim van die identiteit van die huisgesin van Yahweh, die identiteit van die ware Israeliete wat eeue voor Christus afgedank is, wat besig was om versoen met God deur Christus. Nadat Paulus die verborgenhede bekend gemaak het, is dit nie meer raaisels nie, omdat hy dit bekend gemaak het, en hy het hulle betekenis bekend gemaak. So gaan Inez voort en sê: Eeue gelede het Yahweh 'n onvoorwaardelike, onherroeplike verbond met Abraham gesluit om sy nageslag deur alle geslagte te vermeerder en te bewaar. Nou hier is ons, die vele nasies van Israel, hier op die planeet na byna 4000 jaar, wat die werk doen wat Hy gesê het Israel sou doen. Psalm 105: 8 belowe: 8 Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte —9 die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak; 10 wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond, (Afr.1933/1953)

En nie net nie, maar die inleiding tot die doel van Christus in die Evangelie van Lukas kondig aan dat Hy gekom het “71 redding van ons vyande en uit die hand van almal wat vir ons haat, 72 om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, 73 aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee 74 dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien.“ (Afr. 1933/1953) Toe in Romeine hoofstuk 15 het Paulus van Tarsus gesê "dat Jesus Christus 'n bedienaar was van die besnydenis vir die waarheid van God om die beloftes aan die vaders te bevestig", waar Paulus 'n boodskapper was van die Nasies, die eertydse afgedankte Israeliete wat nie meer die besnydenis onderhou het nie en daarom "onbesneden" genoem is. Ons dien God deur sy gebooie te onderhou en ons broers lief te hê, soos Christus verduidelik het in Johannes hoofstukke 13 tot en met 15. Maar as ons nou probeer om ons eie broers te dien en lief te hê, val die wêreld ons aan en probeer ons laat vrees.

Presies wat ons sien waarvan Christus belowe is om ons te verlos in Lukas hoofstuk 1. En dit lei my tot 'n ander afwyking, wat herhaal wat ek reeds gesê het. Ons afgeleë Christelike voorouers het dieselfde gedeeltes gelees, en het geen probleem gehad om dit te glo en self hul identiteit daarin te aanvaar nie. Moet ons ons voorstel dat ons voorouers te dom was om te lees? Ons het reeds bewys, in die Odes -boek wat in die Codex Alexandrinus voorkom, dat vroeë Christene die liturgie van Christelike identiteit geformuleer het. Dit is die Jode wat 'die geskiedenis' verander het, soos ons in die protokolle van Satan lees, en as ons glo wat hulle sê, glo ons 'n leuen. Verder het hulle nie in die 19de of 20ste eeu die geskiedenis begin beskadig nie. Hulle bederf dit eerder al die tyd, oral waar hulle kan infiltreer, al 5000 jaar lank. Terugkeer na Inez Comparet: Die skrywers van die vier evangelies vestig voortdurend die aandag op Yahweh se getrouheid aan Abraham. Die apostels het daarin verheerlik, maar u sê: "Watter verskil maak dit?" Dit het 'n groot verskil gemaak vir Esau wat sy eersgeboortereg van ras verag het. Daarna het hy geen plek vir bekering gevind nie, alhoewel hy dit met trane gesoek het. Die eersgeboortereg van ras het 'n groot verskil gemaak vir Ismael, die seun van die bondvrou Hagar. Die eersgeboortereg van ras het ook 'n groot verskil gemaak vir die seuns van Ketura. Die sonde van Esau word duidelik verklaar deur Paulus van Tarsus, wat Esau 'n onheilige man genoem het, en 'n hoereerder, 'n rasemenger. Die verslae in Genesis toon duidelik aan dat Paulus se beoordeling akkuraat is. Sy gaan voort: Gestel ons is Israel, dan is ons die afstammelinge van Abraham deur Sara, Isak en Jakob. Daar is 'n wêreld van verskil in die seëninge van ras, land, verligting en geleentheid wat aan die nageslag van hierdie mense gebied word, as dit wat aan die ander geskenk is. Sluit die feit dat 'n man vir ewig gered word, die moontlikheid uit dat hy die burgerlike seëninge waardeer wat hy onder die Abrahamitiese verbond in hierdie Israel -lande geniet? 'N Kort verblyf in die lande van die diktators sou die verskil toon en redelik oortuigend wees. Eintlik is al die ander volke uiteindelik vervloek, en selfs die ander Blanke nasies is sedert die dae van Noag nooit geseën nie. Noudat ons ras in sonde verval het, word die ander rasse gebruik om ons te tugtig, en dit lyk asof hulle geseënd is, maar met ons dreigende verlossing sal hulle almal vernietig word. Dit is die belofte van die Woord van Yahweh, en om dit te bereik is alles wat ons moet doen, bekering. Ons sal gestraf word totdat ons ons bekeer. Inez gaan voort: In Jesaja 51: 1-2 sê Yahweh: “ 1 LUISTER na My, julle wat die geregtigheid najaag, wat die Here soek! Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. 2 Aanskou Abraham, julle vader, en Sara, wat julle gebaar het; want as eenling het Ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig.” (Afr. 1933/1953) Luister na my, julle wat die geregtigheid volg, julle wat die HERE soek; kyk na die rots waaruit julle uitgekap is, en na die gat van die put waaruit julle gegrawe word. Kyk na jou vader Abraham en na Sara wat jou gebaar het; want ek het hom alleen geroep en hom geseën en hom vermeerder ”. Julle wat geregtigheid volg, is beslis die Christene en ons sien dat Yahweh wil hê dat hulle moet sien dat hulle die saad van Abraham is.

In Romeine hoofstuk 4, Galasiërs hoofstukke 3 en 4 en 1 Korintiërs hoofstuk 10, verduidelik Paulus van Tarsus hoe die nasies aan wie hy die Evangelie gebring het inderdaad die nageslag van Abraham was, en die klassieke en argeologiese verslae bewys dit. Sy gaan voort: In Genesis 17: 7 belowe die HERE: “7 En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag ná jou.” (Afr.1933/1953). Kan dit moontlik wees dat dit vir die gelowige niks beteken om uit Yahweh gekies te word as erfgenaam van die verbond nie, wat Yahweh in al die gevolge daarvan in die res van die Skrif ontvou? Dit is een van die beloftes aan die vaders wat Christus vervul het; as ons nie die mense is nie, wend ons ou voorouers hulle tevergeefs tot Christus, en omdat ons so dom is, verdien ons om deur Jode beheer te word. As ons voorvaders egter weet wat hulle doen toe hulle hulle tot Christus bekeer, dan is ons kinders van God, en is dit tyd om ons te bekeer en ons van elke Jood, sowel as al die ander rasse, te bevry, want ons erfenis is uniek en eksklusief vir ons ras. Terugkeer na Inez Comparet: Gestel ons is Israel, dan is ons lede van Yahweh se koninkryk hier op aarde, het Hy die koninkryk by Sinai gevestig. Die twaalf stamme van Israel het die koninkryk gevorm.

Matteus 21:43 vertel ons duidelik dat Hy die koninkryk van die Jode geneem het en dit aan 'n nasie oorgegee het. Die Griekse woord is ethnos. Moenie vir my sê dat dit aan 'n kerk gegee is nie, want die Griekse woord vir kerk is ekklesia. Die nasie sou die vrugte van die koninkryk voortbring, die vrugte was polities en godsdienstig. In die Openbaring, in die slothoofstukke, aan die einde van hierdie wêreldtyd, kom 'n stad van God af. Die name van die twaalf stamme van Israel is op die poorte van daardie stad ingeskryf. As u nie uit een van die twaalf stamme kom nie, sal u die stad nie binnegaan nie! Die ou Jerusalem het wel die koninkryk van God op aarde verteenwoordig, maar teen Christus se tyd was dit 'n multi-etniese put. Die Koninkryk moes van hulle weggeneem word, en dit alles is ook 'n kwessie van Bybelse profesie. Miga 4: 8 sê byvoorbeeld “8 En jy, Skaapstoring, Heuwel van die dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroeëre heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Jerusalem.” (Afr.1933/1953) Die dogter van Jerusalem is die mense wat afstam van die ou stamme van die koninkryk van Juda, wat nooit Jode was nie. Inez gaan voort: Getrou aan Yahshua se toewysing, lei die Israel -nasies die wêreld in evangelisasiewerk, sendingwerk, Bybelvertaling, publikasie en verspreiding.

Die Verenigde State en die Britse Gemenebest hou die rekord van 90% van hierdie werk. Dit is waar, maar dit is nie alles goed nie. Daar is geen opdrag om die Woord van God na enige ander ras te neem nie, en enige Bybelvers wat so iets suggereer, is swak vertaal, uit die oorspronklike historiese konteks verwyder en swak verstaan. Weer gaan sy voort: Dit is nie 'n goeie Bybelse Christendom om die genadeverbond so na aan ons harte te omhels dat ons geen ruimte het vir Yahweh se rasverbond nie, wat die eer wat Yahweh verleen, aanspoor. Eintlik word genade eers geprofeteer in Jeremia hoofstuk 31, waar dit praat van al die Israeliete wat oorleef het om in Assiriese en Babiloniese ballingskap te gaan, en dit sê: “2 So sê die Here: Die volk van diegene wat van die swaard vrygeraak het, het genade gevind in die woestyn, op weg om sy rus te geniet, naamlik Israel.” (Afr. 1933/1953) Die belangrikste belofte van genade in die Ou Testamentiese profete is dus 'n nasionale belofte, en nie slegs 'n persoonlike belofte nie. Inez vervolg: Dit verg nie veel navorsing om baie tekste te vind waarin Yahweh die verhewe posisie onthul gegewe die gekose ras nie. 'N Paar van hulle volg: Jesaja 43: 1-4 sê vir ons: “ 1 MAAR nou, so sê die Here, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! 2 As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere — hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. 3 Want Ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland; Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. 4 Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.” (Afr.1933/1953)

I Konings 8:53 gaan voort: "53 Want U het hulle vir U as erfdeel afgesonder uit al die volke van die aarde, soos U deur die diens van u kneg Moses gespreek het toe U, Here Here, ons vaders uit Egipte uitgelei het.” (Afr.1933/1953)

" Psalm 135: 4 sê: "4 Want die Here het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy eiendom.” (Afr.1933/1953) Deuteronomium 7: 6 lui: 6 Want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God; jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.”(Afr.1933/1953) Let op die eerbewyse wat toegeken word. Hy het hulle gekies, hulle verlos, hulle opgeëis vir Syne, hulle geskei, hulle kosbaar genoem, Sy eienaardige skat, Sy spesiale mense, Sy erfenis bo alle mense op aarde. Dink daaraan dat enige gelowige dit alles lees en dan op sy hakskeen draai en sê: "Gestel ons is Israel, watter verskil maak dit?".As ons Blanke ras nie die Israel van die Bybel is nie, dan is ons niks, en het dit geen sin vir die apostels van Christus om die Evangelie van Christus na Europa te bring nie. Hulle het nooit probeer om dit na negers of na stamme van rooi of geelvelde wilde diere te bring nie. Sy gaan voort in antwoord op die vraag: "Watter verskil maak dit?": Dit verwerp die troos van Yahweh die laaste dae. Yahweh was angstig dat sy Israel -volk 'n duidelike visie sou hê van alles wat in hierdie moeilike tye sou gebeur. Gevolglik het Hy profeet na profeet gestuur en vertel van wêreldtoestande wat ons in ons tyd sou ondervind. Maar net met die rampspoedige omwentelinge wat voorspel is, is daar altyd 'n woord van blydskap, troos en bemoediging vir Sy volk Israel. Hy wou hê dat ons die voordeel moet hê om te weet wat Hy in die wêreld doen, wat die wêreldgebeure eintlik beteken. Hoe Hy dit alles ten goede sal laat kom tot voordeel van Sy volk Israel, en deur alles wat gebeur, die koninkryk van Yahweh op aarde inbring. Die koninkryk van Yahweh is die enigste tema van die Bybel, dit is die tema wat Yahshua verkondig het. In Romeine 15: 8 sê Paulus vir ons dat Yahshua gekom het om die beloftes aan die vaders te bevestig. As ons sê dat die Christendom vir almal is, is dit 'n ontkenning van die woorde van die boek waaruit ons die Christendom kry. Watter soort boek word ooit geïnterpreteer op 'n manier wat absoluut in stryd is met wat die boek eintlik sê? En as ons nie besef wie ons is nie, sal ons nooit weet wat ons moet doen as Babilon - die globalistiese handelsstelsel - uiteindelik val nie en ons die oproep hoor om ons vyande te wreek. Terug na Inez, vra sy: Wat is die waarde van ons identiteit as Israel?

Dit bewys dat Yahweh onveranderlik getrou is, dit bewys dat die Bybel letterlik en histories waar is. Dit bewys dat Yahweh vandag werk, soos die profete almal voorspel het Hy sou [werk:] in, deur en vir Sy volk Israel, Israel wat vandag bekend staan as die Angelsaksiese, Skandinawiese en Germaanse volk. Laastens, maar allermins, bewys dit dat Yahshua gedoen het wat Hy kom doen het om die beloftes aan die vaders te bevestig. Met ander woorde, as die Jode Israel is, wat 'n historiese onmoontlikheid is, dan is God 'n totale mislukking en moet ons nie eers omgee vir ons ras nie, want daar is geen redding of verlossing nie. Dit is presies die gevolgtrekking waartoe die Jood wil hê dat u moet kom, sodat hy u kan vernietig en u geen verweer het nie. Terwyl ons alreeds 'n paar van sy gevoelens herhaal het, bied ons hier die kritieke aantekeninge van Clifton A. Emahiser aan: ek herhaal hier dat die vrou, Inez H. Comparet (vrou van Bertrand L. Comparet), baie mans sit skaam vir haar insig. Ek beweer steeds dat as die mans nie hul werk doen nie, die vroue moet inspring en dit vir hulle moet doen. Ek sê dit omdat ons vandag 'n hele magdom manlike "pastore" en "leraars" het, wie se enigste plesier dit is om te sien hoe buite konteks hulle die Skrif kan verdraai. Met hierdie aanbieding deur Inez toon sy haar insig om beter te wees as dié van baie mans. Ek weet dat dit onder gewone omstandighede 'n vrou is om 'n ondersteunende rol agter haar man te speel, maar vandag leef ons nie in gewone tye nie. Daar is drie algemene kategorieë waarin hierdie manlike wannabes val (en ook baie vroue wannabes). Hierdie drie is 'anti-seedline', 'no-Satan' en 'universalisme'. Inez het 'n baie goeie punt gemaak toe sy gesê het: 'Dit is nie vir die mens om deur die boek te sorteer en te kies nie, te besluit wat hy wil aanvaar en dan oor die res te sê:' watter verskil maak dit? 'Om dit te doen, is die hoogte van die vermoede. ” Maar ek gee Inez ook nie 'n 100% -beoordeling oor hierdie onderwerp nie. U evaluering kan van myne verskil. Ek kan net wys waar ek nie saamstem met sommige van haar stellings nie, en ek is seker dat haar kommentaar sommige van haar man se sienings weerspieël. Mev Comparet het gesê: "Die eersgeboortereg van ras het 'n groot verskil gemaak vir Ismael, die seun van die bondvrou Hagar." Hierop sou ek antwoord: Dit is baie moontlik dat die bondvrou Hagar Wit (of amper wit) was, maar die Ismaeliete van vandag toon 'n duidelike voorkoms (fisiese voorkoms) van vermenging, wat die term arabies beteken. Clifton het dit reg, Comparet was ietwat verward oor die identiteit van die Arabiere en het hulle soms as Ismael beskou. Maar Ismael self was Wit, en al die Arabiere is bastards. Geen baster kan werklik van Ismael wees nie. Maar hier het Clifton die stelling van Inez Comparet geïnterpreteer in teenstelling met hoe ek dit geïnterpreteer het. Ek sou sê dat die eersgeboortereg van ras 'n verskil vir Ismael gemaak het omdat hy uitgesluit was, nie omdat hy hoop gehad het om ooit ingesluit te word nie. Clifton het blykbaar nie die moontlikheid oorweeg dat die eersgeboortereg van ras 'n verskil maak vir diegene wat aan die verkeerde kant van die vergelyking is nie, sowel as aan diegene wat gekies is. Nietemin gaan ons voort met die nota van Clifton, wat waarde het omdat baie in Israel -identiteit inderdaad verwar word met die aard van die hedendaagse Arabiere: in my brosjure is beide Jode en Arabiere slangsaad. Ek het gesê: 'n Mens kan die rasse -samestelling van die Arabiere en Jode nie ten volle begryp nie, tensy hy die geskiedenis van Egipte van 639 nC tot die tyd van Napoleon I in 1798 begryp.

Die geskiedenis van Egipte gedurende hierdie tydperk is in wese die geskiedenis van die hele Midde -Ooste. Genghis Khan het in sy bedrywighede 'n genetiese geur van Mongol aan die bevolking gelaat, oral waar hy 'n nuwe gebied verower het. Egipte was gedurende hierdie tydperk onder verskillende heerskappye. In 639 nC val die Arabiere Egipte binne en kom aan bewind. Die volgende was die Fatimiede in 909 nC. Daarna kom die Ayyubids in 1174. Toe kom in 1517 AD die Mamelukes, gevolg deur die Ottomane toe Egipte vanuit Istanbul regeer is. As u nie die geskiedenis van die Midde -Ooste gedurende hierdie tydperk verstaan nie, moet u nie voorgee dat u alles weet van die arabers en Jode van vandag nie! Jeremia het die gemengde genetiese aard van die Ismaeliete verstaan toe hy om 25:24 gesê het: “En al die konings van Arabië en al die konings van die gemengde mense wat in die woestyn woon ...” Dit is 'n Hebreeuse parallelisme. Die "konings van Arabië" en "konings van die vermengde mense" is een en dieselfde groep. Die woord Arabies, soos Clifton verduidelik, beteken gemeng. Uit die Collier's Encyclopedia uit 1980, deel 2, bladsy 398, onder die onderwerp "Arabiere", lees ons die volgende: "Die mense van die Arabiese wêreld het geen enkele oorsprong nie. Alhoewel die Arabiese kultuur in die vroeë tye met die Arabiese Skiereiland geassosieer is, het baie verskillende mense deur die eeue heen 'n Arabiese geword deur die aanneming van die Arabiese taal en ander kenmerke van die Arabiese kultuur. Byna alle Arabisering was deur Islam, die belangrikste godsdiens van die Arabiese wêreld. Die Arabiere is fisies so uiteenlopend as van etniese oorsprong. Daar is geen Arabiese 'rassetipe' nie. Sommige Arabiere pas wel by die gestereotipeerde prentjie, maer en 'hawk-neus', met 'n donker vel en swart hare, maar hierdie kenmerke is geensins tipies nie. Negro-Arabiere lyk soortgelyk aan sub-Sahara-Afrikaners, en ligte Arabiere is fisies van die meeste Europeërs te onderskei. ” [beklemtooning myne] Eintlik is baie Europeërs Arabiere, en dit lyk asof Inez Comparet dit nie besef het nie. Die Arabiere het al eeue lank in Suid -Europa ingeval. Griekeland en gebiede in en om die Balkan is meer as vierhonderd jaar lank deur Islamitiese Turke en Arabiere gehou. Sicilië en Suid -Italië is in die Middeleeue deur baie Arabiere gevestig, en Arabiere het die grootste deel van die Ibertiese skiereiland 700 jaar lank gehou. Hulle het ook daarin geslaag om hulle in dele van Suid -Frankryk te vestig. En eintlik het die proses van Arabisering in Arabië in die derde millennium voor Christus begin. Die skiereiland is bewoon deur 'n verskeidenheid Adamiese stamme, afstammelinge van Sem en Gam, maar ook deur verskillende ander groepe, die Keniete, Refaïm, Kanaäniete en verskeie stamme wat in Genesis hoofstuk 15 genoem word, waarvan die oorsprong onbekend is. Voeg hierby die Edomiete, Ismaeliete, Midianiete en ander kinders van Ketura, en die Moabiete en Ammoniete, en teen die einde van die Hellenistiese tydperk was die meeste van hierdie mense, wat almal deur baie eeue vermeng het, so deurmekaar dat hulle niks verloor het nie gevoel van hul oorspronklike identiteit. Om die probleem te vererger, het Perse, Grieke, Romeine en ander die gebied binne die 500 jaar voor Christus ingetrek. Maar sodra die aanbreek van die Islam gekom het, wat bedink is deur Jode wat uit die Bisantynse ryk verdryf is, is ander elemente, negers, Turke en Mongole, bekendgestel soos Clifton dit hier beskryf. En godsdienstige Jode sowel as die oorspronklike Arabiere, ook afkomstig van die eertydse Kanaäniete en Edomiete, het hulself met al hierdie dinge vermeng. Islam, die belangrikste godsdiens van bastardisering, het meer as twaalfhonderd jaar oor die hele Midde- en Nabye Ooste geheers. Almal wat dink dat die moderne mense van die Midde- en Nabye Ooste dieselfde is as die ou mense van daardie streke, is absoluut onkundig. Clifton gaan voort: In die 1200's verkoop Genghis Khan 'n groep slawe aan die Sultan van Egipte, bestaande uit turke en Circassiërs (mense wat die Kaukasus bewoon het, nie om te verwar nie met die blanke Kaukasiërs) om die lyfwagte van die Sultan te word, en was ook opgelei as soldate.

Kort voor lank het die Mamelukes die Egiptiese Sultan omvergewerp en hul eie sultan aan bewind gesit. Die Mameluke -sultans het toe Klein -Asië, Sirië en die eiland Ciprus oorskry. In die nasleep van al hierdie Arabiese en Turkse uitbuiting het die bevolking 'n veelrassige geur gehad. Ek kan nog baie meer bewyse aanhaal wat die ras se samestelling van die arawe vandag aantoon, maar ruimte hier sal dit nie toelaat nie. [Let wel: Ek gebruik nie hoofletters en terme wat dit nie verdien nie.] Inez verklaar ook goed: “Die Griekse woord is ethnos. Moenie vir my sê dat dit (die koninkryk) aan 'n kerk gegee is nie, want die Griekse woord vir kerk is ekklesia. " Hiermee word ons aanbieding afgesluit, en elkeen wat oorweeg wat ons gesê het, behoort teen hierdie tyd te kan antwoord, watter verskil dit wel maak. William Finck, Christogenea.org Hierdie referaat is geskryf en aangebied in 'n podcast met dieselfde titel op 3 Maart 2018. Dit is nou geredigeer vir opname in die komende 50ste uitgawe van The Saxon Messenger.