Welcome to Christogenea εν Γλωσσαις

Christogenea εν Γλωσσαις is Christogenea in Tongues. This website is a collection of articles, both from Christogenea and from other sources, which have been translated into various languages and provided to us over the years by our friends.  Many items in the collection were posted at our old Saxon Messenger website for many years, but are now being moved here. The Afrikaans section is a recent addition, and we hope to offer even more in the future.

Thank you and Praise Yahweh

William Finck

Christelike identiteit: Watter verskil maak dit?

Deur William Finck

Dit is geen fout dat die Christendom 2000 jaar gelede versprei het en deur die stamme van die Wit Europeërs aanvaar is toe hulle dit teëgekom het. Dit is geen fout dat Europa die afgelope 1500 jaar oorwegend Christelik was nie. Die Christendom het al in die middel van die eerste eeu nie net na Griekeland en Rome nie, maar ook na ander punte in Europa uitgebrei. Stamme in Gallië het in die tweede eeu tot die Christendom oorgegaan. Teen die derde eeu, indien nie vroeër nie, het Germaanse stamme van die Gote en Alane die Christendom aanvaar. Dit alles was lank voordat die amptelike aanvaarding van die Christendom begin het met Konstantyn die Grote, die Edik van Verdraagsaamheid en die Raad van Nicea. Om vandag met die Christendom te spot, is om honderd geslagte van ons voorouers te bespot. Mense wat die Christendom bespot, dink dat hulle iets beter van ons verlede weet as hul eie voorouers, die mense wat baie eeue gelede in daardie tyd geleef het. Die waarheid is dat die mense wat die Christendom bespot, min-tot-niks weet van die wêreld van die verlede en die omstandighede waaronder hul voorouers uiteindelik die Christendom aanvaar het. Daar is baie teenstrydighede in die persepsie van die mense wat die Christendom vandag bespot. Aan die een kant beweer hulle dat dit 'n 'klug”' godsdiens is, en aan die ander kant kla hulle dat hul voorouers deur Christene tot die Christendom gedwing is. Hulle erken dus dat hul eie voorouers swakker was as die "kuikens" wat hulle minag. Aan die een kant beweer hulle dat die Christendom 'n “vroulike” godsdiens en 'n Joodse godsdiens is, maar dan kla hulle dat hul voorouers deur Christene daarin gedwing is. Hulle erken dus dat hulle voorouers swakker was as “vrouens” en Jode. Die hele tyd verkondig hulle die "magtigheid is reg" -mantra van hul eie neo-heidendom, terwyl hulle beweer dat hul swak voorouers, gedwing om hulle aan die Christendom te onderwerp, op een of ander manier onregverdig behandel is! Diegene wat die Christendom bespot, is eenvoudig te dom om al hierdie kognitiewe ontkoppelinge te besef, en daar is nog vele meer wat ons nie hier sal bespreek nie. Ons het dit reeds 'n paar jaar gelede hier aangebied in twee podcasts met die titel , White Nationalist Cognitive Dissonance....

Le problème de l'immigration et la prophétie biblique


Par William Finck Christogenea.org

L'importance de la connaissance de l'Histoire comme un préalable à la compréhension des prophéties bibliques ne peut pas être surévaluée! Étant donné que les prophéties nous annoncent des événements concernant des tribus et des nations et que la plupart des prophètes de l'Ancien Testament ont écrit ces choses depuis environ 2.500 ans, comment pourrions-nous comprendre leurs écrits sans la connaissance de l'Histoire depuis ces temps anciens? N'ayant aucune connaissance même basique de l'Histoire, les pratiquants et les lecteurs de la Bible d'aujourd'hui ont été trompés sur l'identification des tribus de l'Ancien Testament et ainsi ils se retrouvent à errer sur des chemins de traverse, leurs croyances et leur foi rendus confus par les erreurs du « Judéo-Christianisme ».